അശ്ലീലതക്കെതിരേ

വിേശഷണം

അശ്ലീലതകളോട്‌ മുസ്ലിമിന്റെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം? അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര്‍ തമ്മില്‍ ഇടകലരുന്നതിലുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ വിധിവിലക്കുകള്‍

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു