مختصر اسلامي عقيده

Description

په دي قيمتي رساله کي د هغه سؤال جواب ورکړل شوی دی دکوم باره کي چې به د هر بنده نه تپوس کولی شي

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

Categories:

ستا فکر مهم دی