د قيامت د ورځۍ سختى

د قيامت د ورځۍ سختى

لنډه پېژندنه

د قيامت د ورځۍ سختى

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

مصادر:

علمي تصنیفات / لیکنې: