دبدبختي داسبابو نه ځان وساتي

دبدبختي داسبابو نه ځان وساتي

نبذة مختصرة

دا ماده هغه اسباب ذکر کوي کوم چه دبدبختۍ سبب ګرځي ، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی