دبدبختي داسبابو نه ځان وساتي

دبدبختي داسبابو نه ځان وساتي

لنډه پېژندنه

دا ماده هغه اسباب ذکر کوي کوم چه دبدبختۍ سبب ګرځي ، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: