تقوی دټولو نيکيانو سر دی

تقوی دټولو نيکيانو سر دی

لنډه پېژندنه

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه تقوی دټولو نيکيانو سر دی او دتقوی ډير زيات فوائد دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: