سحر داسلام دنواقضو څخه دی

سحر داسلام دنواقضو څخه دی

Description

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه سحر کول ډير لوي جرم دی او ددي په وجه باندي انسان ددايره اسلام نه خارجيږي ، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی