سحر داسلام دنواقضو څخه دی

سحر داسلام دنواقضو څخه دی

Categories:

Description

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه سحر کول ډير لوي جرم دی او ددي په وجه باندي انسان ددايره اسلام نه خارجيږي ، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

ستا فکر مهم دی