سحر داسلام دنواقضو څخه دی

سحر داسلام دنواقضو څخه دی

لنډه پېژندنه

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه سحر کول ډير لوي جرم دی او ددي په وجه باندي انسان ددايره اسلام نه خارجيږي ، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: