الله تعالی دعدل او انصاف امر کوي

الله تعالی دعدل او انصاف امر کوي

نبذة مختصرة

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه عدل دالله تعالی صفت دی او دانسانانو نه هم عدل غواړي او په عدل باندي دټولني ډيره ښه اصلاح کيږي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی