دمور او پلار سره نيکي کول

دمور او پلار سره نيکي کول

Categories:

Description

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه دمور او پلارسره ډير احسان او دهغوي هرقسمه خدمتونه کول پکار دي ، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

ستا فکر مهم دی