دمنافق علامي

دمنافق علامي

لنډه پېژندنه

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه منافقت څه ته وائي او دمنافقت څه علامي دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه