نکاح اوکړي دهغه زنانه وسره چه ستاسو خوښوي وي

نکاح اوکړي دهغه زنانه وسره چه ستاسو خوښوي وي

Description

دا ماده ددي حقيقت وضاحت کوي چه نکاح کولو ته ترغيب ذکر شوي او په دي کښي دزنانه و حقونه هم بيان شوي دي، ضرور يي اوګوري چه ډيره فايده ترينه حاصله کړي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

Categories:

ستا فکر مهم دی