Usuul sadex ah iyo daliiladoodii

rayi gaagu waa noo muhim