Rinia e Sahabëve dhe rinia jonë

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar bën krahasim mes rinisë sonë dhe rinisë së Sahabëve me qëllim që të jenë shembull për rininë tonë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes