Verifikimi i lajmeve

Ligjërues : Ekrem Avdiu

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Verifikimi i lajmeve është një temë e rëndësishme për ta trajtuar dhe Islami atë e ka institucionalizuar. Kjo ligjëratë sqaron disa aspekte të saj si: Çka është lajmi dhe cila është rëndësia e tij? Rreziku i lajmit të pavërtete dhe shëmtimi i vesit të gënjeshtrës. Rëndësia e verifikimit të lajmit dhe mënyra e kriteret të cilat përdoren në këtë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: