Kohët në të cilat ndalohet falja e namazit

Ligjërues : Alaudin Abazi

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë, hoxha i nderuar, sqaron kohët në të cilat ndalohet namazi, urtësinë e këtij ndalimi dhe disa dispozita që kanë të bëjnë me të.
Këto kohë mund të përmblidhen në tri:
- Pas namazit të sabahut gjersa të ngrihet dielli sa një shtizë.
- Kur dielli të qëndron zenit gjersa të anojë prej tij.
- Pas namazit të ikindisë gjersa të përfundon perëndimi i diellit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: