முஸ்லிமின் உயிர் பேணப்பட வேண்டும்

விபரங்கள்

1432.2.17 திகதி மஸ்ஜிதுல் ஹராமில் அஷ் ஷெய்க் சாலிஹ் பின் முஹம்மத் ஆல் தாலிப் அவர்கள் ஆற்றிய ஜும்மா பிரசங்கத்தில் கூறியது.

Download

ஆரம்ப இடம்:

அறிவியல் வகைகள்:

رأيك يهمنا