றாபிழாக்களின் கருத்தைக் கண்டு குழம்பிப்போய் உள்ள அஹ்லுஸ் சுன்னாஹ் சகோதரர்

விபரங்கள்

ஹஜ் உம்ரா செய்வதை விட கர்பலாவில் உள்ள கப்ரை தரிசிப்பது உயர்ந்து என்று ராபிதாக்கள் கூறுகிறார்கள். இது போன்ற பிழையானகருத்துக்களுக்கு விளக்கம் கூறப்படுகிறது

Download
رأيك يهمنا