คนที่กล่าวว่าอีซาเป็นพระเจ้า จะถือว่าเขาเป็นกาฟิรฺไหม ?

ส่งฟีดแบ็ก