สั่งใช้ให้ทำดีและห้ามทำสิ่งที่ชั่ว

คำอธิบาย

สั่งใช้ให้ทำดีและห้ามทำสิ่งที่ชั่ว

ส่งฟีดแบ็ก