ความเป็นอยู่ของสตรีในยุคก่อนอิสลาม

คำอธิบาย

บทความที่ตอบความคลุมเครือบางประเด็นซึ่งเป็นข้อสงสัยของบางกลุ่มที่โจมตี และทําลายภาพพจน์อันดีงามของอิสลามเกี่ยวกับสิทธิของสตรี โดยการเปรียบเทียบกับสภาพของสตรีในสังคมอื่น ก่อนการมาถึงของศาสนาอิสลาม บทความเดิมคัดจากหนังสือ สถานะของสตรีภายใต้ร่มเงาอิสลาม โดย อับดุรเราะห์มาน อัชชีหะฮฺ (อัพเดทล่าสุด 27/6/2010)

Download
ส่งฟีดแบ็ก