นะศีหัต เกี่ยวกับบิดอะฮฺเดือนเราะญับ

คำอธิบาย

นะศีหัต เกี่ยวกับบิดอะฮฺเดือนเราะญับ โดย ศูนย์ส่งเสริมการกระทำดี และห้ามปรามการกระทำชั่ว

ส่งฟีดแบ็ก