ผู้ใดละทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮฺพระองค์จะทรงให้สิ่งที่ดีกว่าแก่เขาทนแทน

นักเขียน : อ.กอรลูกี

ตรวจทาน: น.ตัมกีนีย์

คำอธิบาย

ผู้ใดละทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮฺพระองค์จะทรงให้สิ่งที่ดีกว่าแก่เขาทนแทน

Download
ส่งฟีดแบ็ก