ระยะทางที่ทำให้การละหมาดที่มัสยิดนั้นอยู่ในข่ายของการวาญิบ

คำอธิบาย

ระยะทางที่ทำให้การละหมาดที่มัสยิดนั้นอยู่ในข่ายของการวาญิบ

Download
ส่งฟีดแบ็ก