บทความประเสริฐ - ความประเสริฐของการศรัทธา

คำอธิบาย

บทความอธิบายถึงความสำคัญของเจตนาที่ถูกต้อง แปลจากหนังสือเชคมุหัมมัด อัตตุวัยญิรีย์ เป็นภาษาญี่ปุ่น

ส่งฟีดแบ็ก