การใช้ให้ทำความดีห้ามให้ทำความชั่ว

คำอธิบาย

การใช้ให้ทำความดีห้ามให้ทำความชั่ว

ส่งฟีดแบ็ก