วิธีการละหมาดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

คำอธิบาย

อธิบายวิธีการละหมาดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ด้วยเสียงและภาพ

Download
ส่งฟีดแบ็ก