บทดุอาอ์จากอัลกุรอาน

คำอธิบาย

บทดุอาอ์จากอัลกุรอาน บทความภาษาญี่ปุ่นแปลมาจากหนังสือของเชคตุวัยญิรีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก