อุปมาผู้ที่รำลึกถึงพระเจ้าของเขากับผู้ที่ไม่รำลึกถึงพระเจ้าของเขาอุปไมยดังผู้ที่มีชีว

ส่งฟีดแบ็ก