การจัดงานเมาลิดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในวันที่ 12 เราะบีอุลเอาวัล

ส่งฟีดแบ็ก