อัลลอฮฺตะอาลาทรงปกป้องรักษาบ่าวของพระองค์ผู้เป็นมุอ์มิน

คำอธิบาย

อัลลอฮฺตะอาลาทรงปกป้องรักษาบ่าวของพระองค์ผู้เป็นมุอ์มิน รักษาตัวและรักษาอีหม่าน

ส่งฟีดแบ็ก