อัศศิรอฏ

คำอธิบาย

อัศศิรอฏ คือสะพานที่ตั้งอยู่บนนรกญะฮันัม

ส่งฟีดแบ็ก