ความหมายและหุก่มของอุมเราะฮฺ

คำอธิบาย

แปลจากหนังสือ "มุคตะศ็อร อัลฟิกหฺ อัลอิสลามีย์"

Download
ส่งฟีดแบ็ก