สังคมมุสลิมตั้งอยู่บนรากฐานของศาสนาและมารยาทอันดีงาม

ผู้บรรยาย : อับดุลวาริษ รีโบ

ตรวจทาน:

คำอธิบาย

สังคมมุสลิมตั้งอยู่บนรากฐานของศาสนาและมารยาทอันดีงาม

ส่งฟีดแบ็ก