เสียงเรียกจากพระเจ้า บท อัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 208

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์อิดรีส อุมัร ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นการอธิบายโองการที่ 208 จากสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ เป็นเสียงเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเรียกบรรดาผู้ศรัทธาให้น้อมรับอิสลาม มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน และเตือนไม่ให้ตามก้าวย่างของมารร้ายชัยฏอน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล