การเชิญชวนของอิมามมุหัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ และข้อสงสัยของผู้ต่อต้าน

คำอธิบาย

การเชิญชวนของอิมามมุหัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ และข้อสงสัยของผู้ต่อต้าน อธิบายแนวทางการเชิญชวนของท่านเช่น การใช้แหล่งอ้างอิงที่บริสุทธิ์ถูกต้อง การตามแนวทางของสะลัฟ การใช้ศาสนาอย่างครบถ้วน ฯลฯ

ส่งฟีดแบ็ก