เช่นนี้ คือท่านนบีของเรา

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ของอิหม่ามมัสยิดนบี อับดุลมุหสิน อัลกอสิม ในหัวข้อ ชีวประวัติของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ส่งฟีดแบ็ก