อมานะฮฺ

คำอธิบาย

อะมานะฮฺ ผู้ที่ไม่มีอะมานะฮฺแสดงว่ามีลักษณะของมุนาฟิกอยู่ในตัว

ส่งฟีดแบ็ก