ดุอาคืออาวุธของมุอฺมิน

ผู้บรรยาย : อลูดีน บะซีช

ตรวจทาน:

คำอธิบาย

ดุอาคืออาวุธของมุอฺมิน

ส่งฟีดแบ็ก