มารยาทของผู้ถือศีลอด

ผู้บรรยาย : ยูซุฟ อบู อะนัส

คำอธิบาย

การบรรยายเรื่องมารยาทของผู้ถือศีลอด บัญญัติและข้อคิด

ส่งฟีดแบ็ก