ความประเสริฐของการถือศีลอด

คำอธิบาย

การถือศีลอดถือเป็นอิบาดะฮฺที่สุด และเป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺที่ยิ่งใหญ่ คือกิจวัตรของบรรดาคนศอลิหฺและคือเอกลักษณ์ของผู้ยำเกรง และการถือศีลอดมีความประเสริฐมากมาย ชัยคฺได้แจกแจงบางส่วนไว้ ณ ที่นี้

ส่งฟีดแบ็ก