คำอธิบาย

อ่านตัฟสีรญุซอัมมะ จากตัฟสีรสะอฺดียฺ โดยเชคมุหัมมัด อัลอัรฟัจญ์

ส่งฟีดแบ็ก