นี่คืออิสลาม

คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้อธิบายความเชื่อในอิสลาม บทบัญญัติในอิสลาม ในแง่เศรฐกิจ สังคม และทางสายกลาง ปฏิเสธการก่อความรุนแรง

Download
ส่งฟีดแบ็ก