สองร้อยถามตอบในเรื่องอะกีดะฮฺ (อะอฺลามุซซุนนะฮฺ)

คำอธิบาย

อธิบายหลักความเชื่อของอะฮฺลุซซุนนะฮฺในรูปของคำถาม-ตอบ

Download
ส่งฟีดแบ็ก