สองร้อยถามตอบในเรื่องอะกีดะฮฺ (อะอฺลามุซซุนนะฮฺ)

คำอธิบาย

อธิบายหลักความเชื่อของอะฮฺลุซซุนนะฮฺในรูปของคำถาม-ตอบ

ส่งฟีดแบ็ก