อธิบายความเชื่อของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺและความจำเป็นที่ต้องใช้เป็นแบบอย่าง

คำอธิบาย

อธิบายหลักการอย่างคร่าวๆ ความหมายของอะกีดะฮฺ ใครคืออะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ ชื่อและคุณลักษณะ

Download
ส่งฟีดแบ็ก