สุลละมุล วุศูล อิลา อิลมิล อุศูล ฟี เตาหีดิลลาฮฺ วัตติบาอิรฺเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสั

คำอธิบาย

สุลละมุล วุศูล อิลา อิลมิล อุศูล ฟี เตาหีดิลลาฮฺ วัตติบาอิรฺเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นบทกลอนเกี่ยวกับวิชาเตาหีด แต่งโดยเชคหาฟิซ บิน อะหมัด อัลหะกะมี เราะหิมะฮุลลอฮฺ

Download

แหล่งอ้างอิง:

เว็บ www.dorar.net

ส่งฟีดแบ็ก