ข้อเท็จจริงของเตาฮีด

คำอธิบาย

ตรวจทานโดย มุหัมมัด อับดุลฮัก อันศอรีย์ คำนิยมโดย บุตรของเชค ฟัฎล์ อิลาฮี เซาะฮีร

ส่งฟีดแบ็ก