คัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวอะไรบ้างเกี่ยวกับมุฮัมมัด

คำอธิบาย

เป็นหนังสือที่บันทึกคำสนทนาระหว่างอะหมัด ดีดาดกับนักบวชบางท่านที่ปฏิเสธการแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัดในคัมภีร์ไบเบิล

ส่งฟีดแบ็ก