คำอธิบาย

เป็นหนังสือที่บันทึกคำสนทนาระหว่างอะหมัด ดีดาดกับนักบวชบางท่านที่ปฏิเสธการแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัดในคัมภีร์ไบเบิล

ส่งฟีดแบ็ก