ถึงแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านแต่เธอก็ัรับใช้อิสลามได้

ผู้เขียน :

คำอธิบาย

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้อธิบายว่าการทำงานดะวะฮฺไม่ควรให้อุปสรรค์ใดๆมาขวางกั้น ผู้ได้เขียนแจกแจงถึงวิธีการดะวะฮฺของสตรีที่หลากหลายรูปแบบ ถึงแม้ว่าพวกเธอจะทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านก็ตาม

Download
ส่งฟีดแบ็ก