HTML

คำอธิบาย

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้อธิบายว่าการทำงานดะวะฮฺไม่ควรให้อุปสรรค์ใดๆมาขวางกั้น ผู้ได้เขียนแจกแจงถึงวิธีการดะวะฮฺของสตรีที่หลากหลายรูปแบบ ถึงแม้ว่าพวกเธอจะทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านก็ตาม

ส่งฟีดแบ็ก