อัลลอฮฺได้กลายเป็นมนุษย์ไปแล้วหรือ?

คำอธิบาย

อัลลอฮฺได้กลายเป็นมนุษย์ไปแล้วหรือ?

ส่งฟีดแบ็ก