สาส์นเดียวเท่านั้น

คำอธิบาย

บรรดานบีและเราะสูลถูกส่งมาเพื่อสาส์นเดียวเท่านั้นนั่นคือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก